Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clipping do češtiny

clipping = výstřižek (z novin); odstřižek; zastřižení; odříznutí; ústřižek; rychlý; ostrý; skvělý; prima; výstřižek z novin; novinový výstřižek; odřezávání; střihání; odpesíkování; odřezek; řez stromů; krácení slova; oříznutí; potlačení zobrazení; ořezový; krácení
newspaper clipping = výstřižek z novin; novinový výstřižek;

Příklady překladu slova "clipping" z webu:

She took the clipping and read it.  Vzala si výstřižek a četla ho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclock   close   close range   close to   closed   closet   closing   closure