Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clinking; clip; clippings; cloak do češtiny


clinking = cvakavý, úžasně, skvěle, klepavý, cinkající, břinkající

clip = sepnout (spínátkem), zkrátit, spínátko, sponka, sevřít (zast.), stáhnout, proštípnout (lístek), stříhat, skřipec, stříž, klips, přistřihnout

clippings = výstřižky, odstřižky, odřezky, odpadky, ústřižky

cloak = pláštěnka, pláštík (přen.), příkrov (přen.), zastřít (přen.), přikrýt (pláštěm), zahalit, záminka, zakrýt pláštěm, skrýt, maskovat, plášťový, přetvářka


Next: cloakroom; clobber; clockwork; clod    consecrate; consecution; consecutive