Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clink do češtiny

clink = cinkat; cinknout; zvonit; cinkání; zazvonění; klinkat (hanl.); cinkot; břinkot; basa; břinkat; třesk; vězení; cinkat na (4. p.); cvaknutí; cinknutí; zaznění; slínek
in clink = v chládku; v base;

Příklady překladu slova "clink" z webu:

There was a clink of a spoon in the sink.  Zaslechl cinknutí lžičky ve dřezu.
It clinked with the heavy, rich clink of gold.  Zevnitř se ozvalo tiché, ale plné a bohaté zacinkání zlata.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclipboard   clipper   clipping   clock   close   close range   close to   closed