Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clinic do češtiny

clinic = klinika; stanice; ambulantní oddělení; seminář; schůzka; klinický; poliklinika; poradna; klinický
antenatal clinic = poradna pro nastávající matky; poradna pro těhotné; těhotenská poradna;

Příklady překladu slova "clinic" z webu:

His clinic has offered me a job.  Jeho poradna mi nabídla práci.
Either in a registered clinic or in the shadowland of black medicine.  Buď na registrované klinice, nebo v polotmě černé mediciny.
Of the twenty percent contingent3, fee, the clinic could keep half;  Z oněch dvaceti procent si poradna smí nechat polovinu.
And you hid in the trees outside the clinic so no one would see you.  A schovával ses mezi stromy před klinikou, aby tě nikdo nepoznal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclink   clipboard   clipper   clipping   clock   close   close range   close to