Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clinging; clinical; clinker; clinkering do češtiny


clinging = přiléhající, přítulný (přen.), oddaný (příliš), přiléhavý, těsně obepínající, těsně přiléhavý, přilnavý, lpění

clinical = vědecký, nezaujatý, provedený u lůžka nemocného, objektivní, jednoduchý, prostý, nemocniční, střízlivý

clinker = spékané uhlí, vychladlá láva, zvonivka (cihla), kabřinec (cihla), škvára, okuje, kabřincová cihla, ostře pálená cihla, spékat, slinovat, tvořit škváru, odstraňovat škváru


Next: clinking; clip; clippings; cloak    conqueror; conquest; conscript; conscription