Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad climbing do češtiny

climbing = šplhání; šplhání po; horolezectví; stoupání; výstup; popínavý; šplh; stoupací; zlézající; zlézání hor; vystoupení (na kopec); vylézající; slézající (horu); vystupování; vzestupný; šplhavý; stoupavý; stoupající; ovíjivý; vzestupný let; horolezecký
rock climbing = slézání skal; horolezectví;

Příklady překladu slova "climbing" z webu:

Climbing under your car during a party with two hundred guests around?  On se bude hrabat v tvým autě, když má v baráku dvě stě hostů!
Ponderously climbing tread on the stairs.  S dupotem vyšplhal po schodech.
They were climbing again.  Opět prudce stoupali.
I was already climbing up.  Ať tak nebo tak, stejně jsem už vyskočil nahoru.
James, you have the climbing line?  Jamesi, ty máš lano?
He went up the board, climbing bent over, using his hands.  Vydal se po prknu nahoru, lezl skloněný, opíral se o ruce.
We just kept falling out and climbing back in.  V jednom kuse jsme střídavě padali do vody a lezli zpátky do člunu.
A line of men bearing torches was climbing up from the beach.  Od pláže přicházela řada mužů s loučemi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclinic   clink   clipboard   clipper   clipping   clock   close   close range