Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad climactic; climax; climb; climber do češtiny


climactic = vrcholný, tvořící vrcholy, stupňující se, nejvyšší, kulminační, vrcholový

climax = nejvyšší bod, vrcholit, vyvrcholit, dosáhnout vrcholu, klimax (bás.), završit, vyvrcholení (přen.), vrcholný, kulminační bod, mít vrchol, nejvyšší stupeň

climb = výstup (na horu), lézt, šplhat, šplhat se, pnout se, stoupání, šplhání, šplhat na, šplhat se na, vyšplhat na, vyšplhat se na, slézat (horu)


Next: clinch; clincher; clinching; cling    connective; connectivity; connexion