Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad click do češtiny

click = kliknutí (počítačová hantýrka); kliknout (myší); klik; cvaknutí; mlasknutí (fonet.); západka; cvaknout; mlasknout; klapnout; souhlasit; zapadnutí; stisknout; mít štěstí; fungovat; klapat; mít úspěch; zabrat; cvakat; sklapnout; lupnutí v kloubu; lupnutí
double click = dvojklik; dvakrát klepnout (na tlačítko myši); dvojí cvaknutí myší; dvojstisk; dvojité stisknutí myši; dvojité klepnutí (myší);
mouse click = kliknutí myší (stisk tlačítka myši); stisk tlačítka myši; klik myší;

Příklady překladu slova "click" z webu:

Click the lock.  Rychle otevři.
A click and the hum of an answering machine.  Následovalo cvaknutí a šum odpovídajícího automatu.
There was a click on the line.  Uslyšel klapnutí.
There was a little click above them.  Nad hlavami se jim ozvalo slabé cvaknutí.
Laney heard the dislodged prosthesis click against his teeth.  Laney slyšel, jak vydechl skrz stisknuté zuby.
She swallowed and heard a dustdry click in her throat.  Polkla a pocítila, jak má v hrdle vyschlo.
Takes about five seconds for each goddamn number to click in.  Než to jedno zatracené číslo naskočí, trvá to pět vteřin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclimate   climate control   climbing   clinic   clink   clipboard   clipper   clipping