Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clever do češtiny

clever = chytrý; bystrý; dovedný; šikovný; zručný; důmyslný; hodný

Příklady překladu slova "clever" z webu:

Clever rat.  Chytrá krysa.
How clever ...  Jaká chytrost...
How very clever of you.  Chytrý nápad.
It was a clever system.  Bylo to chytře vymyšleno.
Someone was a very clever man.  Někdo byl moc chytrý.
I have great need of clever men.  Mám o chytré muže nouzi.
And yesterday's attempt could've been a clever sham.  A co když včerejší pokus byl jen obratný manévr?
Always in his scarlet waistcoat, and madly clever at clacking.  Vždycky šarlatovou vestu a v cvikáni chytrej jako opice.
Why is it so necessary to be more clever than that?  Proč by tedy měli být o něco chytřejší?
Well, he'd been told that the captain was a clever sort.  No, přece mu říkali, že ten kapitán je mazaný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclick   climate   climate control   climbing   clinic   clink   clipboard   clipper