Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clerk do češtiny

clerk = podúředník; kancelista; kostelník; bankovní písař; výkonný úředník; koncipient; učenec; duchovní anglikánské církve; úředničit; tajemničit; prodávat; písař; účetní; sekretář; klerik; nižší úředník; tajemník; úřednický; zřízenec; kancelářská síla
advertising clerk = propagační úředník; propagační pracovník;
articled clerk = advokátní koncipient; praktikant; koncipient; čekatelský úředník; kandidát advokacie;
chief clerk = vedoucí prodavač; prokurista;
correspondence clerk = korespondent;

Příklady překladu slova "clerk" z webu:

The clerk began scribbling.  Recepční začal psát.
A tally clerk kept score.  Zapisovatel zaznamenával stav.
That's when the clerk told his lie.  A tehdy úředník řekl svou lež.
Around the corner, the clerk said.  Za rohem, řekl zřízenec.
As he stepped in, the clerk said loudly:  Když vstupoval dovnitř, recepční hlasitě pronesl:
I can't give room numbers, the clerk said.  Nesmím sdělovat čísla pokojů, odpověděl zřízenec.
If he did, he stole it, the clerk said.  Jestli jo, pak ho ukrad, odpověděl recepční.
Ten dollars plus tax of thirtysix cents, the clerk said.  Dělá to deset dolarů plus šestatřicet centů daň, ozná?
I can just put it on your account, the clerk said.  Mohu vám to i připsat na účet, navrhla prodavačka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclever   click   climate   climate control   climbing   clinic   clink   clipboard