Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cleaver; cleaving; cleft; clemency do češtiny


cleaver = sekáček, štípací sekera, řeznický sekáček, sekáčkový, řeznická sekera, řeznický nůž

cleaving = rozštípne, štípání, štěpící, rozštěpení, přilnutí, rozštípnutí, štípací

cleft = trhlina, puklina, štěrbina, rozsedlina, rozštěpený, rozštípnutý, mezera, propast, spára, průrva, odlučnost, štěpnost

clemency = mírnost, laskavost, omilostňující, dobrota, shovívavý, umírněnost, vlídnost, omilostnění, milost, velkorysost


Next: clench; clergy; clerical; clerkish    conjoint; conjuction; conjugate; conjugation