Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clearly do češtiny

clearly = jasně; zřetelně; zřejmě; samozřejmě; nepochybně; zjevně; názorně; zcela; přehledně; určitě; přímo; úplně; srozumitelně; průzračnost
more clearly = jasněji; čistěji;

Příklady překladu slova "clearly" z webu:

Clearly they do.  Proto, jasně.
Some clearly were:  Některé očividně ano:
It was clearly so.  Ještě, že tomu tak bylo.
I see it clearly now.  Ted' to vidím jasné.
Ryan had seen that clearly enough.  Ryan to viděl zcela jasně.
Soon he started to think clearly again.  Brzy mu to začalo opět jasně myslet.
Let us look at the matter clearly and fairly.  Pohleďme na věc jasně a střízlivě.
There was no possibility yet of seeing clearly what had come.  Neměli ještě možnost vidět, kdo přichází.
She had stayed gamely on deck, even though clearly out of her element.  Vytrvala udatně na palubě, ačkoli se očividně necítila ve svém živlu.
The wound, washed clean of the tainted blood, was clearly visible.  Zranění, ze kterého byla smyta poskvrněná krev, bylo zřetelně vidět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclerk   clever   click   climate   climate control   climbing   clinic   clink