Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clearing do češtiny

clearing = vyčištění (2. p.); čištění (2. p.); čistící; objasnění (2. p.); mýtina; zúčtování; vyjasnění; odstranění; mýcení; účtovací řízení; odúčtovací řízení; vzájemné účtování; platební styk (bezhotovostní); forma bezhotovostního placení; paseka; vymazání
exchange clearing = devizové zúčtování; devizové účtování;
fault clearing = odstranění poruch; vypnutí poruchy;
high-speed clearing = mžikové vypnutí; velmi rychlé vypnutí;
inward clearing = celní řízení; přišlé z clearingu; odstraňování vegetace;

Příklady překladu slova "clearing" z webu:

Clearing everybody out?  Všechny odvolat pryč?
The clearing was empty.  Mýtina byla prázdná.
Things were clearing up.  Pomalu se mu všechno začalo vybavovat.
The membrane flashed, clearing them.  Mihla se mžurka a očistila je.
The sound from the clearing continued.  Zvuky z mýtiny neustávaly.
They stopped in a small clearing next to a dirt trail.  Zastavili se na malé mýtince u rozblácené stezky.
Everyone has some mess that needs clearing up.  Všude mají nepořádek, který je třeba uklidit.
It could have been the old guy clearing his throat;  Možná si ten starý pán odkašlával;
Looks like a road leading out of the clearing to the north.  Vypadá to, že tady vede z mýtiny cesta k severu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclearing agreement   clearly   clerk   clever   click   climate   climate control   climbing