Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clear do češtiny

clear = jasný; vyčistit (4. p.); vyjasnit se; průzračný; průhledný; zřetelný; zřejmý; volný; čistý; vyjasnit; úplně; pronikavý; ryzí (přen.); celý; rovný; z dosahu; vzdálen; jasně; vyjasnit si; ozřejmit; ozřejmit si; čirý; rozjasnit se; očistit; uklidit; vyclít
all clear = čistý vzduch; volno; konec poplachu;
crystal clear = průzračný; krystalově čistý; křišťálově čistý;
made clear = objasnil; ujasnil; vyjasnil;
make clear = ujasnit; ujasnit si; objasnit; vysvětlit; vyjasnit; uvolnění programů; bez závad;

Příklady překladu slova "clear" z webu:

Clear up.  Vzpamatuj se!
Warm, clear water.  Ano, šéfe.
She didn't clear it.  Neotřela ho.
Ought to be clear now.  Teď by už měl být mimo.
The message was a clear one:  Vzkaz byl jasný:
The purpose of that was clear enough.  Smysl toho byl dost jasný.
He looked at me with his clear eyes.  Obrátil ke mně své bezelstné oči.
My father wanted me to make that clear too.  Otec mě žádal, abych vzkázal i jeho přání.
It took us a couple of months to clear him.  Trvalo nám dva měsíce, než jsme ho očistili.
He shook his head, evidently in an effort to clear it.  Potřásl hlavou v marném pokusu si ji vyčistit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclear key   clearance   clearing   clearing agreement   clearly   clerk   clever   click