Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cleanup; clear-cut; clearage; clearer do češtiny


cleanup = vymazat, úklid, likvidace, vymýcení, očistění, očista, profit, vyčistit, vytřídění, vymazání, finanční úspěch

clear-cut = jednoznačný, jasně formulovaný, jasný, nesporný, zřejmý, odlesnit, přesný, určitý, ostře řezaný, ostrých rysů, výrazný, vyhraněný

clearage = odlesnění, vyrovnání, prohlášení, volný prostor, odstranění, zúčtování, čištění


Next: clearness; cleat; cleavage; cleave    congruence; congruent; congruity; congruous