Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cleanly do češtiny

cleanly = čistě; čistotný; cudně; cudný; očistit
fight cleanly = bojovat čestně; bojuj čestně;

Příklady překladu slova "cleanly" z webu:

Landing cleanly in its track.  Přistál jsem čistě, přímo do ní, a tentokrát jsem ani nezapíchl hůlky.
The bomb separated cleanly from the aircraft.  Puma se čistě oddělila od letounu.
I would sooner die here, cleanly and with honour.  To bych raději umřel tady, čistý a se ctí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcleansing   clear   clear key   clearance   clearing   clearing agreement   clearly   clerk