Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cleaner do češtiny

cleaner = čistírna; čisticí prostředek; čistič; vysavač; uklízeč; lanceta; lopatička; čisticí stroj; čisticí zařízení; filtr; čistější; uklízečka; čistička; čistící prostředek; čistící zařízení; hladítko; mechanický smeták; čistidlo; přečistná flotace
air cleaner = vzduchový filtr; čistička vzduchu;
grain cleaner = čistička obilí; obilní čistička;
headlight cleaner = zařízení pro čištění světlometů; ostřikovač světlometu;
suction cleaner = odsávač (kalu); vysavač;
vacuum cleaner = vysavač;

Příklady překladu slova "cleaner" z webu:

The cleaner had gone.  Uklizeč zmizel.
It was much cleaner now, another benefit from the casinos.  Byla teď mnohem čistší - další prospěch z kasin.
They pulled out a vacuum cleaner and spray bottles and went to work.  Vytáhly ven vysavač a spreje a daly se do práce.
What for are you coming in here, cleaner of filth?  Co tady hledáš, ty poklízeči špíny?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcleaning   cleaning plant   cleanly   cleansing   clear   clear key   clearance   clearing