Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clause do češtiny

clause = věta (hlavní nebo vedlejší); klauzule; větný; doložka; větný člen; podmínka (zvláštní); odstavec (dokumentu); výjimka; hlavní věta; stať; dodatek ke smlouvě; bod; článek; fráze; úsek; klauzulový; ustanovení (zákona ap.); klausule; výhrada; paragraf
acceleration clause = doložka zrychlení; akcelerační doložka;
additional clause = doložka; dodatečná doložka;
after-acquired clause = klauzule po nabytí; doložka o nabytí;
appraisal clause = oceňovací rozhodčí; oceňovací doložka; rozhodčí doložka;

Příklady překladu slova "clause" z webu:

Remember that contract clause?  Vzpomínáte si na tu klauzuli smlouvy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclean   cleaner   cleaning   cleaning plant   cleanly   cleansing   clear   clear key