Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad classified; classify; classifying; classing do češtiny


classified = tajný, utajovaný, tříděný, odborný, podléhající konkurzu, důvěrný, úředně utajovaný, klasifikován, podložený konkurzem, roztříděný (do skupin), utajený, zařadil

classify = třídit, roztřídit (do skupin), označit jako tajný, přiřadit, řadit, setřídit, stanovit stupeň tajnosti informace, zařadit, ohodnotit, prosévat, rozdělovat na co, dělit

classifying = třídící, řadící, klasifikace, roztřiďovací, klasifikování, roztřiďování, rozdružování, roztřídění


Next: classy; clatter; clattering; claw    conforming; confound; confounded; confront