Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad classification do češtiny

classification = třídění; klasifikace; roztřídění; uspořádání do tříd; katalogizace; systematika; příslušnost; skupina (klasifikační); kategorie (klasifikační); bonitace; úprava tříděním; ocenění; klasifikační; hodnocení; kvalifikace; pořádání; zařazení; specifikace
account classification = účtová osnova; účtový rozvrh;
alphabetic classification = abecední řadění; abecední pořadí;
asset classification = třídění aktiv; členění majetku; členění aktiv; třídění;
colon classification = dvojtečkové třídění;

Příklady překladu slova "classification" z webu:

One is supposed to take matters of classification seriously.  Předpokládá se, že se záležitosti utajování berou vážně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclassifier   clause   clean   cleaner   cleaning   cleaning plant   cleanly   cleansing