Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad classes do češtiny

classes = vyučování; kursy; vyšší třídy (společenské); kurzy; klasika
depressed classes = utlačované třídy; páriové; nedotknutelní;
tutor classes = večerní studium; konzultační studium; doučování;
tutorial classes = osvětové kurzy (večerní); konzultační doučování;

Příklady překladu slova "classes" z webu:

Classes in what?  Jaký trénink?
Most of my classes are in the afternoon.  Většinu vyučování mám odpoledne.
You don't have any classes until after lunch.  Až do oběda nemáš žádné hodiny.
Can it be that the criminal classes now use aliases?  Slyšel jste už někdy slovo alias?
I intend to call the dean and have all classes canceled.  Mám v úmyslu zavolat děkana a nechat zrušit všechny přednášky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclassification   classifier   clause   clean   cleaner   cleaning   cleaning plant   cleanly