Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clarify; clarity; clash; clashing do češtiny


clarify = objasnit, očistit, vyčistit, pročistit, vysvětlit, ujasnit, čistit, čistit se, očistit se, vyčistit se, pročistit se, zjednodušit

clarity = jas, průzračnost, čirost, jasno, srozumitelnost, jasný, čitelnost, světlost, čistota

clash = třesk, střetnout se, srazit se, řinčení, řinčet, třesknout, zařinčet, udeřit, kolidovat, bít se (o barvách), být v rozporu, třeskot


Next: clasp; classic; classical; classicist    confluence; confluent; conflux; conform