Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clairvoyant; clamant; clamber; clammy do češtiny


clairvoyant = jasnovidný, jasnozřivý (přen.), jasnovidecký, senzibil, jasnovidka

clamant = halasný, křiklavý (přen.), do nebe volající, naléhavý, křičící

clamber = lézt, plazit se, šplhání, škrábání se, škrábat se, lezení, drápat se

clammy = navlhlý, vlhký a studený, vlhce lepkavý, studený (přen.), chladný, studeně vlhký, lepkavý, sliznatý, vlhký


Next: clamorous; clamour; clan; clang    confederate; confederation; confer; conferee