Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad claiming do češtiny

claiming = prohlášení; prohlašující; nárokující si; žádající; domáhající se (čeho); vymáhání; bez nároku
be claiming = tvrdit; prohlásit; požadovat;

Příklady překladu slova "claiming" z webu:

Two minutes ago you were claiming you don't even remember the past.  Před dvěma minutami jsi tvrdila, že se na minulost vůbec nepamatuješ.
As of now they're the only ones claiming responsibility.  Zatím jsou jediní, kteří se k tomu hlásí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclaims   clamp   clamp-down   clamper   clamping   clamping screw   clamping unit   clarification