Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad claim do češtiny

claim = tvrdit; tvrzení; požadovat; požadavek; pohledávka; nárok (právní); právo; uplatňovat (nárok, právo); dělat si (nárok, právo); žádat; vymáhat; hlásit se o (4. p.); urgovat; reklamovat; vyžadovat; žádat si; oprávnění; reklamace; pojistná škoda; domáhat se
administrative claim = reklamace; správní nárok;
contingent claim = potenciální nárok; případný nárok; možný nárok;
creditor's claim = věřitelský nárok; nárok věřitele;
cross claim = protinárok; protižaloba; křížový nárok; popírat nárok; dřívější;

Příklady překladu slova "claim" z webu:

The claim was fraudulent.  Ta stížnost byl podvod.
You must claim your own.  Musíte se ujmout svého dědictví.
We have no claim to the money.  Neděláme si žádné nároky na peníze.
Soon the sea would claim her and she would vanish.  Moře se jí brzy zmocní a loď zmizí.
The storm was sent to claim me back.  Ta bouře mě měla přivést zpátky.
One day someone would come to claim it.  Jednoho dne se pry' o ni někdo přihlásí.
Break it yourself and turn in a claim for vandalism.  Rozmlať si obchod a chtěj odškodnění za vandalismus.
None of the rest of us have any claim on this hormad.  Ani jeden z nás nemá na toho hormáda právo.
No man ever will, though there are many who claim such knowledge.  A žádný člověk ji nikdy nepozná, i když mnozí to o sobě budou tvrdit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclaim to   claimant   claiming   claims   clamp   clamp-down   clamper   clamping