Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad claim to do češtiny

claim to = tvrdit, že; nárok na (právní); uplatňovat na; dělat si nárok na; požadavek na; dělat si na; právo na; požadovatelný
lay claim to = činit si nárok na; vznést nárok na; set up a claim to = uplatnit právo na;

Příklady překladu slova "claim to" z webu:

We have no claim to the money.  Neděláme si žádné nároky na peníze.
But he could hardly claim to be an innocent victim.  Jenže sotva mohl tvrdit, že je nevinnou obětí.
And you have a legitimate claim to it?  A vy na to máte oprávněný nárok?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclaimant   claiming   claims   clamp   clamp-down   clamper   clamping   clamping screw