Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad civilization do češtiny

civilization = civilizace; kultura (hmotná); civilizování; vzdělání; hmotná kultura; civilizační; civilizovat
ancient civilization = dávná civilizace; starobylá civilizace; antická civilizace;

Příklady překladu slova "civilization" z webu:

Civilization ended promptly at 0630.  Civilizace skončila přesně v 06.
If civilization has an opposite, it is war.  Máli civilizace nějaký protiklad, pak je jim válka.
I saved civilization as we know it.  Zachránil jsem civilizaci, v té podobě, jak ji známe.
Contacting planets in all states of civilization or lack of it.  Kontaktujeme planety na všech stupních civilizace nebo i bez ní.
We might as well enjoy the benefits of civilization one last evening.  Aspoň si poslední večer ještě užijeme dobrodiní civilizace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcladding   claim   claim to   claimant   claiming   claims   clamp   clamp-down