Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad civil do češtiny

civil = občanský; zdvořilý; ochotný; společenský; civilizovaný; civilní; ohleduplný; uctivý; občanské právo; občanskoprávní; soukromoprávní; státní; civilněprávní; městský; vzdělaný; soukromý; státní správa

Příklady překladu slova "civil" z webu:

This civil litigation could turn on the contents of the file.  Obsah spisu může vést k občanskému sporu.
We were civil to each other.  Chovaly jsme se jedna k druhé zdvořile.
It was a civil question.  To byla otázka civila.
It's also actionable at civil law.  Také je to postižitelné občanskoprávní cestou.
He glanced up at the civil servant in front of him.  Vzhlédl k civilistovi, který stál před ním.
I savored my first exercise in civil protest.  Prožíval jsem první zkušenost s občanským protestem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcivilization   cladding   claim   claim to   claimant   claiming   claims   clamp