Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad city; civic; civilian; civility do češtiny


city = městský, obchodní čtvrť, bankovní čtvrť, velkoměsto, obec (anticky), velké město, městská čtvrť, městské centrum

civic = městský, komunální, civilní, civilizovaní, místní, administrativní

civilian = civilista, civil, znalec občanského práva, občanský, civilní osoba, nevoják

civility = uctivost, laskavost, zdvořilé chování, zdvořilá konverzace, projev zdvořilosti


Next: clack; clad; claimed; claimer    confabulation; confect; confection