Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad citation; cite; citizenship; citron do češtiny


citation = pochvalná zmínka, citát, obsílka, předvolání (círk.), vypočítávání, uvedení, citování, pochvala, soudní předvolání, odkaz, právní předvolání, čestné uznání

cite = předvolat, obeslat, připomenout, uvést, vypočítávat, uvádět, odkazovat, svolat, předvolávat, vypočitávat

citizenship = příslušnost (státní), občanská práva a povinnosti, občanské vystupování, státní občanství, státní příslušnost, občanský, měšťanství


Next: city; civic; civilian; civility    condone; conducive; conducting; cone