Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circumvention; circumvolution; cirque; cistern do češtiny


circumvention = ošálení, obejití, obcházení, obklíčení, odříznutí, zmaření, obejití zákona, obcházení zákona

circumvolution = otáčení, otočka, ovíjení, obtáčení, smyčka, otáčení kolem vlastní osy, obíhání

cirque = přírodní amfiteátr, ledovcový kar, okruh, karový, kruh, kroužek

cistern = cisterna, rezervoár, vodní nádrž, nádržka na vodu, sběrná studna, splachovací nádržka, vodojem, jímka, rezervátor, káď, nádrž, vodní polštář


Next: citation; cite; citizenship; citron    condescending; conditional; conditioned