Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circumstantial; circumstantiality; circumvent do češtiny


circumstantial = podrobný, obšírný, vedlejší, hmotný, rozvláčný, závislý na okolnostech, průvodní, podružný, méně důležitý, detailní, zevrubný, rozvleklý

circumstantiality = přesnost, jednotlivost, detail, rozvláčnost, mnohomluvnost, zevrubnost, nahodilost

circumvent = zaskočit, obklíčit, obelstít, podvést, zmařit, přelstít, ošálit, obcházet, obcházet zákon


Next: circumvention; circumvolution; cirque; cistern    condensed; condensing; condescend