Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circumstances do češtiny

circumstances = okolnosti (pl.); okolnostní; poměry; vyšší moc
attendant circumstances = průvodní okolnosti; doprovodné okolnosti;
concomitant circumstances = průvodní jevy; průvodní okolnosti;
exceptional circumstances = výjimečná situace; výjimečné okolnosti; výjimečné poměry; insolvence; tajemné okolnosti;

Příklady překladu slova "circumstances" z webu:

But your circumstances are different.  Jenže tohle je jiný případ.
Someday, perhaps, if circumstances permit.  Snad tedy někdy jindy, pokud okolnosti dovolí.
The place and the circumstances didn't matter.  Místo a okolnosti nehrály žádnou roli.
You've got to admit the circumstances are somewhat unusual.  Musíš uznat, že okolnosti jsou poněkud neobvyklé.
You see what we can do when circumstances favor us?  Vidíte, co dokážeme, když jsou nám okolnosti příznivé?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcircus   citizen   civil   civilization   cladding   claim   claim to   claimant