Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circumspect; circumspection; circumstance do češtiny


circumspect = obezřelý, opatrný, rozvážný, předvídavý, uvážený, uvážlivý

circumspection = opatrnost, uváženost, obezřelost, předvídavost, rozvážnost

circumstance = náhoda, osud, obřadnost, poměry, podezření, podezřelá okolnost, podrobnosti, událost, situace, za těchto okolností, podmínka, poměr


Next: circumstantial; circumstantiality; circumvent    concurring; condemn; condemned; condense