Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circumlocution; circumscribe; circumscription do češtiny


circumlocution = okolkování, slovní opis, rozvláčnost, okliky, vytáčky, opisový, perifráze

circumscribe = omezit, vymezit, obklopovat, opsat (geom.), obkroužit, formulovat, definovat, opisovat, ohraničovat, omezovat

circumscription = omezení, obrys, okrsek, definice, nápis (na okraji mince, opsání (geom.), mez, hranice, kontura, formulace, vymezená oblast, ohraničení


Next: circumspect; circumspection; circumstance    concretion; concur; concurrent