Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circumference; circumflex; circumflexion do češtiny


circumference = obvod kružnice, povrch (tělesa), mez (přen.), hranice (přen.), oběh, periferie, cirkumference

circumflex = opatřený cirkumflexem, zahnutý, ohnutý, cirkumflex, označit cirkumflexem, zakřivený, obrácený háček

circumflexion = zakřivení, zahnutí, ohnutí, ohyb, ovinutí


Next: circumlocution; circumscribe; circumscription    concoction; concord; concordant; concourse