Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circulation do češtiny

circulation = oběh; cirkulace (též kapitálu); náklad (novin, publikace ap.); pohyb v kruhu; obíhání; přijetí; koloběh; distribuce; proudění; oběživo; ohlas; publicita; veřejnost; počet výtisků; společenský styk; kontakty; půjčování knih; oběžní; obtok; kolování
air circulation = cirkulace vzduchu; oběh vzduchu; proudění vzduchu; nucený oběh vzduchu;
blood circulation = krevní oběh; oběh krve;
coolant circulation = cirkulace chladiva; oběh chladiva;
cross circulation = zkřížená cirkulace; příčná cirkulace;

Příklady překladu slova "circulation" z webu:

No circulation under it.  Zastaví se krevní oběh, a tak se snadno spálíte, když jste mrtvý.
I imagine the circulation is higher then.  To má jistě větší náklad.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcirculation cooling   circulation lubrication   circumstances   circus   citizen   civil   civilization   cladding