Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circular do češtiny

circular = oběžník; kruhový; oklikou vedený; okružní; oběžný; kruhovitý; otáčivý; točivý; kružnicový; kolový; nepřímý; silniční okruh; okrouhlý; chata; kotoučový; cyklický; cirkulář; kroužkovitý; vyhláška; prstencový; zacyklený; radiální; cirkulární

Příklady překladu slova "circular" z webu:

It was circular and black and about the size of a small side plate.  Bylo to kruhové a černé a velké asi jako dezertní talířek.
You will see a circular ring of lights.  Vzápětí uvidíte světla, která tvoří kruh.
First there was the flat circular plain over a kilometre across.  Nejprve plochá kruhová rovina víc než kilometr v průměru.
Marvin paused again in his weary circular plod.  Marvin opět ustal ve svém unaveném, kruhovém plahočení.
The abbot had never mastered the art of circular ageing.  Opat nikdy neovládl umění cirkulačního stárnutí.
I saw a ladder that led down into a circular steel chamber.  Uviděl jsem žebřík klesající do kruhové ocelové komory.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcirculating   circulating lubrication   circulation   circulation cooling   circulation lubrication