Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circuits do češtiny

circuits = okruhy; obvody; objížďka
control circuits = regulační obvody; řídící obvody;
coupled circuits = spřáhnuté obvody; spojené obvody;
solid circuits = molekulární obvody; obvody v pevné fázi;

Příklady překladu slova "circuits" z webu:

The lighting circuits buzzed annoyingly.  Světelné obvody nepříjemně vrčely.
A dozen alarm circuits at least.  Mají v nich nainstalován nejmíň tucet poplašných zařízení.
Well, he won't be blocking the circuits much longer.  No, o mnoho déle už mu blokovat vysílačku nebude.
No one had spoken over the radio circuits for at least five minutes;  Do rádiových okruhů nepromluvil nikdo už dobrých pět minut;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcircular   circulating   circulating lubrication   circulation   circulation cooling