Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circuit do češtiny

circuit = obchůzka; okružní cesta; cesta kolem (čeho); turné; soudní okres; oběh; dráha oběhu; elektronický obvod; kroužení; objížďka; oklika; soudní obvod; skupina; řetěz; pohybovat se v kruhu; obejít; obeplout; objet; koncern; vedení (okružní); spojení; kroužit
active circuit = aktivní obvod; činný obvod;
adder circuit = aditivní obvod; sčítací obvod;
air circuit = oběh vzduchu; vzdušný okruh;
alarm circuit = signální obvod; signalizační obvod; poplachový obvod;
aperiodic circuit = aperiodický obvod;

Příklady překladu slova "circuit" z webu:

The circuit was agreeably free of static.  Bylo milé, že okruh byl bez statických výbojů.
The radiotelephone circuit crackled with static.  Radiotelefonní okruh hlasitě praskal atmosférickými poruchami.
It's on an independent circuit from the others.  Je zapojen na jiný obvod než ostatní.
His eyes swept the whole circuit of the hills.  Jeho oči přelétly celý okruh kopců.
When the lever is up, the circuit is broken.  Když se páčka zvedne, okruh je přerušen.
I found myself staring at the green circuit board.  Zadíval jsem se na zelenou destičku s tištěnými spoji.
What do you make of the image on monitor circuit 16?  Co si myslíš ty o útvaru na monitoru šestnáctého obvodu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcircuit breaker   circuit-breaker   circuitry   circuits   circular