Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad circle do češtiny

circle = kruh; balkón; kroužit; obíhat; kolo; koloběh; kroužek; balkon (v hledišti); objet; obeplout; obklopovat (bás.); okruh; sled; cyklus; dát do kroužku; obkroužit; obklíčit; opsat kruh; obletět; obejít; pohybovat se v kruhu; klikatit se; vinout se; skupina
aiming circle = cílový znak; úhloměr; dělostřelecká buzola;
dress circle = první balkon (div.); první pořadí; balkon;
family circle = rodinný kruh; horní galerie;
full circle = celý kruh; 360 stupňů;
generating circle = základní kružnice; veletoč;

Příklady překladu slova "circle" z webu:

Circle again;  Máte ty nádržky?
The circle is broken.  Kruh se rozbořil.
And the circle was closing!  A kruh se začal zase uzavírat!
What did that circle mean?  Co to znamenalo?
Kyra wiggled in the circle of my arms.  Kyra se mi v rukou zavrtěla.
Now she saw only the circle of stars.  Nyní viděla pouze kruh vyplněný hvězdami.
It wasn't difficult to get the circle working.  Nebylo těžké zařídit, aby začal kruh fungovat.
The fruits and vegetables were in a circle again.  Ovoce a zelenina byly opět v kruhu.
The path was narrow and they could not circle him.  Stezka byla úzká a oni ho nemohli obklíčit.
The fruit and vegetable magnets were drawn into a circle again.  Ovocné a zeleninové magnety byly znovu v kruhu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcirclip   circuit   circuit breaker   circuit-breaker   circuitry   circuits   circular   circulating