Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cigarette do češtiny

cigarette = cigareta; cigaretový; cigaretový popel
roll a cigarette = balit;

Příklady překladu slova "cigarette" z webu:

Cigarette smoke seemed to ooze from every opening.  Zdálo se jí, že cigaretový kouř z nich uniká všemi škvírami.
His cigarette was soaked.  Cigareta mu provlhla.
She blew cigarette smoke in my face.  Ano, máš pravdu, děláš v žádaném oboru.
He stubbed the cigarette out.  Uhasil cigaretu.
He took the offered cigarette gratefully.  Vděčně přijal nabídnutou cigaretu.
She tossed me a plastic cigarette lighter.  S tímhle na ně jdeme?
He began to reach for a cigarette — stopped.  Začal hledat cigaretu - a zarazil se.
He pinched out the end of his cigarette and stuck it behind his ear.  Pak udusil cigaretu a nedopalek si vsunul za ucho.
He sighed and cast the butt of his cigarette away.  Parkins vzdychl a odhodil špačka cigarety.
He drew in a deep breath and blew the cigarette smoke apart.  Zhluboka zatáhl a vyfoukl cigaretový kouř.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcinema   cipher   circle   circlip   circuit   circuit breaker   circuit-breaker   circuitry