Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad church do češtiny

church = církevní; chrám; přivést do kostela; věřící; kněžský vztah; kněžství; církví ovládaný; anglikánský; podrobit církevní kázni; chrámový; bohoslužba; kostelní; kostelík; církevní malby
at church = u kostela; v kostele;
collegiate church = nadační kostel; věnný kostel;
Protestant church = evangelický kostel; protestantský kostel;
tribune church = tribunový kostel; bazilika; kostel s chórem; patron of church = světec kostela;

Příklady překladu slova "church" z webu:

Church over here.  Kostel je tamhle.
The church is round.  Ten kostel je kruhový.
Outside, a church bell struck the hour of one.  Venku na kostelní věži odbila jedna hodina.
Sure, advertises in church bulletins.  Jistě, dává si inzeráty do církevních věstníků.
You will be a church unto yourself.  Budete samostatnou církví.
But you shall enter my church as choirboy castratum.  Ale vy do mé církve vstoupíte jako choralista castratum.
It is very much like a church service.  Velmi se to podobalo bohoslužbě.
They went up the walk to the church and climbed the steps.  Vydali se po chodníku ke kostelu a vystoupili po schodech.
I shall wait in the rear of the church for you.  Počkám na vás vzadu.
Why the hell do you have to go to church every morning?  Proč k čertu musíš chodit do kostela každé ráno?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchute   cigarette   cinema   cipher   circle   circlip   circuit   circuit breaker