Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chose do češtiny

chose = vybral; vybral si; vybrán; soudní věc; věc; část osobního majetku; vybrali; předmět právního nároku

Příklady překladu slova "chose" z webu:

Chose an army career!  Vybrat si službu v armádě!
I chose it.  Vybral jsem si to.
The samurai chose death.  Samuraj zvolil smrt.
That's why we chose him.  Kvůli tomu jsme ho taky vybrali.
I believe the sword chose him.  Myslím, že si ho ten meč vybral.
Or rather on whom he chose to accompany him.  Nebo spíš na tom, koho se rozhodne vzít s sebou.
I am not surprised that you chose a restingnight.  Bylo to rozumné.
Case stepped out of the elevator and chose a direction at random.  Case vyšel z výtahu a vydal se nazdařbůh.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchose in action   Christ   Christian   Christmas   chromate   chromatic   chromatic adaptation   chromosome