Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chorus do češtiny

chorus = pěvecký sbor; zpívat sborově; refrén; sbor (pěvecký); sborová píseň; chór (antický); mluvit sborově; jednohlasně vyjádřit; soubor; revuální taneční sbor; operní sbor; unisono; přednášet (4. p.); sborová tanečnice
in chorus = sborově; sborem;

Příklady překladu slova "chorus" z webu:

The chorus of yells, thanks, cheers and not a few kisses rolled out.  Nato se přehnala vlna výskání, díků, juchání a nemálo polibků.
There was a chorus of vague murmurs.  Ozval se sbor rozpačitého mumlání.
There was a worried chorus of agreement.  Ozval se sbor přitakání.
The gin roared with the chorus of heavy machines at work.  U čističky to hučelo, sbor těžkých strojů rachotil při prá­ci.
As we climbed the narrow stairs, a joyous chorus erupted from below.  Když jsme sloupali po úzkých schodech, ozval se zespoda veselý sbor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchose   chose in action   Christ   Christian   Christmas   chromate   chromatic   chromatic adaptation