Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chord do češtiny

chord = akord (hud.); struna (bás., přen.); tětiva (geom.); souzvuk; šlacha; chorda; ladit; hrát akordy; harmonizovat; pásnice; hloubka křídla; pás; hloubka profilu; tětivový; akordový; hrát akord; harmonovat; tětiva nosníku; pásnice nosníku; natahovat struny
common chord = trojzvuk; kvintakord;
seventh chord = septakord; septimový akord;
wing chord = hloubka křídla; tětiva křídla;

Příklady překladu slova "chord" z webu:

A minor chord from the baliset floated out of the alcove.  Z výklenku se ozval mollový akord z balisety.
He tried a chord on the instrument, nodded.  Zkusil na nástroji akord a přikývl.
It struck a sour chord or no chord at all;  Zahrál na trpkou strunu nebo možná vůbec žádnou;
Her fingers strummed a second chord, a chord filled with melancholy.  Její prsty vyloudily druhý akord, naplněný melancholií.
It struck a sour chord or no chord at all;  Zahrál na trpkou strunu nebo možná vůbec žádnou;
His heart missed a beat as a perfect chord fell into place.  Srdce se mu na okamžik zastavilo, když zazněl nádherný akord.
The lead singer took his guitar and began to chord it.  Hlavní zpěvák vzal kytaru a začal ji ladit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchorus   chose   chose in action   Christ   Christian   Christmas   chromate   chromatic