Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad choral; chore; chorister; chortle do češtiny


choral = chorálový, chorál, pěvecký sbor, chvalozpěv, chorální, pěvecký

chore = podělek, práce (příležitostná), pomoc (v domácnosti), posluha (též v domácnosti), podělkovat, nádeničit, posluhovat, uklízet, poklízet, příležitostná práce, pracovní, nepříjemná povinnost

chorister = zpěvák (ve sboru), sborová zpěvačka, zpěvačka (ve sboru), choralista, chórista, předzpěvák, první zpěvák ve sboru, sborový zpěv, kůrový zpěvák, sboristka, chóristka


Next: chou; chow; chrome; chronic    compressive; comprise; compulsive; compulsory