Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad chopper do češtiny

chopper = vrtulník; sekáček; sekačka; řezačka; sekáč; dřevorubec; sekyra; sekací nůž; kutr (na maso); vibrátor; přerušovač; mechanický selektor (jaderný); střídač; řezačka masa; gangster; kulomet; dopravovat vrtulníkem; dřevař; sekera; kontrolor jízdenek
field chopper = silážní řezačka; sklízecí řezačka; Fourier-type beam chopper = Fourierův prerušovač;

Příklady překladu slova "chopper" z webu:

The chopper went in.  Vrtulník se zřítil.
Now the chopper was almost in the bottom layer of cloud.  Jednu chvíli se vrtule dostala téměř do spodní vrstvy mraků.
PJ brought the chopper back around, looping to the left now.  PJ stočil vrtulník zpátky, nyní obloukem doleva.
So who pulled the chopper back on us?  Tak kdo nás připravil o ten vrtulník?
He increased power as the chopper swept to windward.  Snížil otáčky a vrtulník klesal na návětrnou stranu.
Mark eased under a tree as the chopper swept close by.  Uskočil pod strom, když vrtulník prolétal nízko nad ním.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchopping   chord   chorus   chose   chose in action   Christ   Christian   Christmas