Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad choose do češtiny

choose = vybrat si (4. p.); zvolit si; volit; volit si; vybrat; rozhodnout se; být ochoten; vybírat; vyber; chtít; zvolit; vybírat si; přát si; provést volbu; vyhlédnout si (4. p.); vyhlížet si (4. p.); vyvolit si (4. p.); vybrat si povolání
pick and choose = vybírat pečlivě;

Příklady překladu slova "choose" z webu:

Choose someone else.  Vyvol si někoho jiného.
Also choose a hunting knife.  Taky si vezmi tesák.
Omisan will choose them tomorrow.  Omisan si je vybere zítra.
Your enemies will choose you!  Tebe si vyberou tví nepřátelé.
Would you help me choose a weapon?  Pomohl byste mi vybrat zbraň?
It is the way we choose among us for a leader.  Podle nich také volíme mezi sebou vůdce.
That will force every daimyo to choose sides once and for all.  Tak bude každý daimjó jednou provždy nucen přiznat barvu.
Incidentally, meres only fight under a leader they choose themselves.  Mimochodem, žoldnéři bojují jen pod velitelem, kterého si sami zvolí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchopper   chopping   chord   chorus   chose   chose in action   Christ   Christian