Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad choke do češtiny

choke = zadusit; škrtící ventil; dusit se; udusit; škrtit; rdousit; škrtit se; kuckat se; nebýt schopen slova; zaškrtit; vymačkat; přeplnit; uhasit; dušení; sevření; basa; lapák; ucpat; zacpat; dávit; sytič; zadusit se; zahltit; zakuckat se; zalknout se; kuckat
air choke = přívěra vzduchu; sytič;
automatic choke = samočinný sytič; automatický sytič;
modified choke = poloviční zahrdlení; modifikované zahrdlení;
normal choke = ogivální zahrdlení; normální zahrdlení;
variable choke = měnitelná zahrdlení;

Příklady překladu slova "choke" z webu:

Swing'll choke you if we don't!  Swing vám zakroutí krkem, jestli ho necháte bejt!
You would choke on them.  Udávila by ses.
I hope you choke on it, she said, flatly.  Doufám, že se jí zalkneš, odsekla unaveně.
You're not going to choke him, she thought.  Ty ho neuškrtíš, myslela si.
If they drank water, it would choke them.  Napijíli se vody, udusí je.
The sledgehammer blow inside his chest made him choke for air.  Do prsou ho udeřil perlík a zalapal po dechu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorchoose   chopper   chopping   chord   chorus   chose   chose in action   Christ